Thứ Tư, 21 tháng 1, 2015

Bảng giá máy bơm chìm hút nước thải ZENIT chính hãng giá tốt nhất

Máy bơm chìm hút nước thải ZENIT


dgo en us 1 copyMáy bơm chìm hút nước thải ZENIT DGO 75/2/G50 V(H) 0.55 KW
9.210.000


dgo en us 1 copyMáy bơm chìm hút nước thải ZENIT DGO 50/2/G50 V(H) 0.37 KW
7.340.000
drn en us 1 copyMáy bơm chìm nước thải ZENIT DRN 400/2/100 3.0 KW
38.340.000
drn en us 1 copyMáy bơm chìm nước thải ZENIT DRN 550/2/80 4.1 KW
40.250.000
drn en us 1 copyMáy bơm chìm nước thải ZENIT DRN 400/2/80 3.0 KW
37.730.000
drn en us 1 copyMáy bơm chìm nước thải ZENIT DRN 300/2/80 2.2 KW
29.430.000
drn en us 1 copyMáy bơm chìm nước thải ZENIT DRN 250/2/80 1.8 KW (3 pha)
26.300.000
drn en us 1 copyMáy bơm chìm nước thải ZENIT DRN 250/2/80 1.8 KW
27.630.000
drn en us 1 copyMáy bơm chìm nước thải ZENIT DRN 550/2/65 4.1 KW
39.580.000
drn en us 1 copyMáy bơm chìm nước thải ZENIT DRN 400/2/65 3.0 KW
37.090.000
drn en us 1 copyMáy bơm chìm nước thải ZENIT DRN 300/2/65 2.2 KW (3 pha)
27.830.000
drn en us 1 copyMáy bơm chìm nước thải DRN 250/2/65 1.8 KW (3 pha)
25.800.000
drn en us 1 copyMáy bơm chìm nước thải ZENIT DRN 250/2/65 1.8 KW
27.130.000
dre en us 1 copyMáy bơm chìm hút nước thải ZENIT DRE 200/2/G50 V(H) 1.5 KW có ...
15.570.000
dre en us 1 copyMáy bơm chìm hút nước thải ZENIT DRE 200/2/G50 V(H) 1.5 KW
14.080.000
dre en us 1 copyMáy bơm chìm hút nước thải ZENIT DRE 150/2/G50 V(H) 1.1 KW có ...
13.400.000
dre en us 1 copyMáy bơm chìm hút nước thải ZENIT DRE 150/2/G50 V(H) 1.1 KW
11.920.000
dre en us 1 copyMáy bơm chìm hút nước thải ZENIT DRE 100/2/G50 V(H) có phao 0.88 ...
11.100.000
dre en us 1 copyMáy bơm chìm hút nước thải ZENIT DRE 100/2/G50 V(H) 0.88 KW
9.860.000
dre en us 1 copyMáy bơm chìm hút nước thải ZENIT DRE 75/2/G32V 0.55 KW có phao
8.680.000
dre en us 1 copyMáy bơm chìm hút nước thải ZENIT DRE 75/2/G32V 0.55 KW
7.430.000
dre en us 1 copyMáy bơm chìm hút nước thải ZENIT DRE 50/2/G32V 0.37 KW có phao
8.160.000
dre en us 1 copyMáy bơm chìm hút nước thải ZENIT DRE 50/2/G32V 0.37 KW
6.990.000
dgo en us 1 copyMáy bơm chìm hút nước thải ZENIT DGO 200/2/G50 V(H) 1.5 KW
14.870.000
dgo en us 1 copyMáy bơm chìm hút nước thải ZENIT DGO 150/2/G50 V(H) 1.1 KW
13.790.000


dgo en us 1 copyMáy bơm chìm hút nước thải ZENIT DGO 100/2/G50 V(H) 0.88 KW
11.950.000
drp en us 1 copyMáy bơm chìm nước thải ZENIT DRP 750/4/100 6.5 KW
75.740.000
drp en us 1 copyMáy bơm chìm nước thải ZENIT DRP 550/4/100 4.6 KW
55.310.000
drp en us 1 copyMáy bơm chìm nước thải ZENIT DRP 2000/4/80 16.4 KW
117.150.000
drp en us 1 copyMáy bơm chìm nước thải ZENIT DRP 1500/4/80 13.6 KW
107.490.000
drp en us 1 copyMáy bơm chìm nước thải ZENIT DRP 1000/4/80 8.9 KW
76.230.000
drp en us 1 copyMáy bơm chìm nước thải ZENIT DRP 750/4/80 6.5 KW
68.380.000
drp en us 1 copyMáy bơm chìm nước thải ZENIT DRP 550/4/80 4.6 KW
50.990.000
drp en us 1 copyMáy bơm chìm nước thải ZENIT DRP 1500/2/100 15.0 KW
94.110.000
drp en us 1 copyMáy bơm chìm nước thải ZENIT DRP 1000/2/100 10.0 KW
73.930.000
drp en us 1 copyMáy bơm chìm nước thải ZENIT DRP 2000/2/80 19.3 KW
124.000.000
drp en us 1 copyMáy bơm chìm nước thải ZENIT DRP 1500/2/80 15.0 KW
88.400.000
drp en us 1 copyMáy bơm chìm nước thải ZENIT DRP 1000/2/80 10.0 KW
68.430.000
drp en us 1 copyMáy bơm chìm nước thải ZENIT DRP 750/2/80 7.2 KW
63.180.000
drn en us 1 copyMáy bơm chìm nước thải ZENIT DRN 250/6/150 1.8 KW
56.970.000
drn en us 1 copyMáy bơm chìm nước thải ZENIT DRN 250/6/100 1.8 KW
55.350.000
drn en us 1 copyMáy bơm chìm nước thải ZENIT DRN 150/6/100 1.1 KW
39.640.000
drn en us 1 copyMáy bơm chìm nước thải ZENIT DRN 150/6/80 1.1 KW
39.040.000
drn en us 1 copyMáy bơm chìm nước thải ZENIT DRN 400/4/100 3.0 KW
43.190.000
drn en us 1 copyMáy bơm chìm nước thải ZENIT DRN 300/4/100 2.2 KW
40.540.000
drn en us 1 copyMáy bơm chìm nước thải ZENIT DRN 200/4/100 1.5 KW
32.180.000
drn en us 1 copyMáy bơm chìm nước thải ZENIT DRN 400/4/80 3.0 KW
42.540.000
drn en us 1 copyMáy bơm chìm nước thải ZENIT DRN 300/4/80 2.2 KW
39.930.000
drn en us 1 copyMáy bơm chìm nước thải ZENIT DRN 200/4/80 1.5 KW
31.700.000


drn en us 1 copyMáy bơm chìm nước thải ZENIT DRN 550/2/100 4.1 KW
40.890.000
smp 210x230 copyMáy bơm chìm nước thải SMP 2000/4/250 16.4 KW
196.320.000
smp 210x230 copyMáy bơm chìm nước thải SMP 2000/4/200
188.140.000
smp 210x230 copyMáy bơm chìm nước thải SMP 2000/4/150 16.4 KW
182.030.000
smp 210x230 copyMáy bơm chìm nước thải SMP 1500/4/150 14.2 KW
167.060.000
smp 210x230 copyMáy bơm chìm nước thải SMP 1000/4/150 8.9 KW
114.110.000
smp 210x230 copyMáy bơm chìm nước thải SMP 750/4/150 6.5 KW
91.750.000
smp 210x230 copyMáy bơm chìm nước thải SMP 400/4/150 3.0 KW
77.890.000
smp 210x230 copyMáy bơm chìm nước thải SMP 1000/4/100 8.9 KW
110.010.000
smp 210x230 copyMáy bơm chìm nước thải SMP 750/4/100 6.5 KW
86.650.000
smp 210x230 copyMáy bơm chìm nước thải SMP 400/4/100 3.0 KW
73.770.000
smp 210x230 copyMáy bơm chìm nước thải ZENIT SMP 1000/2/80 10.0 KW
75.000.000
smp 210x230 copyMáy bơm chìm nước thải ZENIT SMP 750/2/80 7.2 KW
69.670.000
smp 210x230 copyMáy bơm chìm nước thải ZENIT SMP 550/2/80 5.5 KW
55.830.000
drp en us 1 copyMáy bơm chìm nước thải ZENIT DRP 1000/6/150 8.4 KW
146.220.000
drp en us 1 copyMáy bơm chìm nước thải ZENIT DRP 750/6/150 6.1 KW
110.310.000
drp en us 1 copyMáy bơm chìm nước thải ZENIT DRP 550/6/150 4.1 KW
100.910.000
drp en us 1 copyMáy bơm chìm nước thải ZENIT DRP 2000/4/150 16.4 KW
156.260.000
drp en us 1 copyMáy bơm chìm nước thải ZENIT DRP 1500/4/150 13.6 KW
143.320.000
drp en us 1 copyMáy bơm chìm nước thải ZENIT DRP 1000/4/150 8.9 KW
108.210.000
drp en us 1 copyMáy bơm chìm nước thải ZENIT DRP 750/4/150 6.5 KW
98.970.000
drp en us 1 copyMáy bơm chìm nước thải ZENIT DRP 2000/4/125 16.4 KW
141.280.000
drp en us 1 copyMáy bơm chìm nước thải ZENIT DRP 1500/4/125 13.6 KW
129.200.000
drp en us 1 copyMáy bơm chìm nước thải ZENIT DRP 1500/4/100 13.6 KW
119.820.000


drp en us 1 copyMáy bơm chìm nước thải ZENIT DRP 1000/4/100 8.9 KW
82.270.000
sbn 210x230 copyMáy bơm chìm nước thải SBN 6500/4/250 A1MT 50.0 KW
Vui lòng gọi
sbn 210x230 copyMáy bơm chìm nước thải SBN 5000/4/250 B1LT 37.0 KW
Vui lòng gọi
sbn 210x230 copyMáy bơm chìm nước thải SBN 5000/4/250 A1LT 22.0 KW
Vui lòng gọi
sbn 210x230 copyMáy bơm chìm nước thải SBN 4000/4/250 A1LT 30.0 KW
342.740.000
sbn 210x230 copyMáy bơm chìm nước thải SBN 3000/4/250 A1LT 22.0 KW
292.420.000
sbn 210x230 copyMáy bơm chìm nước thải SBN 5000/4/200 A1LT 37.0 KW
Vui lòng gọi
sbn 210x230 copyMáy bơm chìm nước thải SBN 4000/4/200 A1LT 30.0 KW
334.460.000
sbn 210x230 copyMáy bơm chìm nước thải SBN 3000/4/200 A1LT 18.5 KW
272.420.000
sbn 210x230 copyMáy bơm chìm nước thải SBN 3000/4/200 B1LT 22.0 KW
272.420.000
sbn 210x230 copyMáy bơm chìm nước thải SBN 2500/6/150 A1LT 18.5 KW
332.410.000
sbn 210x230 copyMáy bơm chìm nước thải SBN 6500/4/150 G0MT 50 KW
485.890.000
sbn 210x230 copyMáy bơm chìm nước thải SBN 6500/4/150 F0MT 50 KW
485.890.000
sbn 210x230 copyMáy bơm chìm nước thải SBN 6500/4/150 A0MT 50 KW
485.890.000
sbn 210x230 copyMáy bơm chìm nước thải SBN 5000/4/150 A1LT 37.0 KW
Vui lòng gọi
sbn 210x230 copyMáy bơm chìm nước thải SBN 5000/4/150 F1LT 37.0 KW
Vui lòng gọi
sbn 210x230 copyMáy bơm chìm nước thải SBN 5000/4/150 G1LT 37.0 KW
Vui lòng gọi
sbn 210x230 copyMáy bơm chìm nước thải SBN 5000/4/150 H1LT 37.0 KW
Vui lòng gọi
sbn 210x230 copyMáy bơm chìm nước thải SBN 4000/4/150 A1LT 30.0 KW
322.410.000
sbn 210x230 copyMáy bơm chìm nước thải SBN 4000/4/150 F1LT 30.0 KW
332.410.000
sbn 210x230 copyMáy bơm chìm nước thải SBN 4000/4/150 G1LT 30.0 KW
332.410.000
sbn 210x230 copyMáy bơm chìm nước thải SBN 3000/4/150 A1LT 22.0 KW
270.300.000
sbn 210x230 copyMáy bơm chìm nước thải SBN 3000/4/150 F1LT 22.0 KW
282.040.000
smp 210x230 copyMáy bơm chìm nước thải SMP 750/6/250 6.1 KW
131.910.000


smp 210x230 copyMáy bơm chìm nước thải SMP 750/6/200 6.1 KW
123.710.000
grn 2 210x230 (1) copyMáy bơm chìm nước thải cánh cắt GRN 400/4/100 3KW
74.170.000
grn 2 210x230 (1) copyMáy bơm chìm nước thải cánh cắt GRN 300/4/100 2.2 KW
70.660.000
grn 2 210x230 (1) copyMáy bơm chìm nước thải cánh cắt GRN 400/4/80 3 KW
73.040.000
grn 2 210x230 (1) copyMáy bơm chìm nước thải cánh cắt GRN 300/4/80 2.2 KW
69.630.000
grp 210x230 copyMáy bơm chìm nước thải cánh cắt GRP 750/2/G50H 7.2 KW
81.990.000
grn 2 210x230 (1) copyMáy bơm chìm nước thải cánh cắt GRN 550/2/G50H 4.1 KW
54.820.000
grn 2 210x230 (1) copyMáy bơm chìm nước thải cánh cắt GRN 400/2/G50H 3 KW
51.700.000
grn 2 210x230 (1) copyMáy bơm chìm nước thải cánh cắt GRN 300/2/G50H 2.2 KW
40.940.000
grn 2 210x230 (1) copyMáy bơm chìm nước thải cánh cắt GRN 250/2/G40H 1.8 KW
38.570.000
gri 210x230 copyMáy bơm chìm nước thải cánh cắt GRI 200/2/G50H 1.7 KW
27.610.000
gre 210x230 copyMáy bơm chìm nước thải cánh cắt GRE 200/2/G50H 1.7 KW
26.920.000
grs 210x230 copyMáy bơm chìm nước thải cánh cắt GRS 100/2/G40H 0.9 KW
17.130.000
vlp en us 1 copyMáy bơm chìm nước thải VLP 2000/4/80 16.4 KW
250.040.000
vlp en us 1 copyMáy bơm chìm nước thải VLP 1500/4/80 13.6 KW
231.500.000
vlp en us 1 copyMáy bơm chìm nước thải VLP 1000/4/80 8.9 KW
170.960.000
vlp en us 1 copyMáy bơm chìm nước thải VLP 750/4/80 6.5 KW
155.560.000
vlp en us 1 copyMáy bơm chìm nước thải VLP 550/2/50 4.9 KW
103.370.000
vlp en us 1 copyMáy bơm chìm nước thải VLP 400/2/50 3.0 KW
93.700.000
vlp en us 1 copyMáy bơm chìm nước thải VLP 200/4/50 1.5 KW
71.630.000
sbn 210x230 copyMáy bơm chìm nước thải SBN 3000/6/300 A1LT 22.0 KW
487.540.000
sbn 210x230 copyMáy bơm chìm nước thải SBN 2500/6/300 A1LT 18.5 KW
478.450.000
sbn 210x230 copyMáy bơm chìm nước thải SBN 3000/6/250 A2LT 22.0 KW
425.480.000
sbn 210x230 copyMáy bơm chìm nước thải SBN 2500/6/250 A2LT 18.5 KW
416.410.000


sbn 210x230 copyMáy bơm chìm nước thải SBN 6500/4/300 A0MT 50.0 KW 50.0 KW
Vui lòng gọi
app 210x230Máy bơm chìm cao áp APP 1000/2/G50H 10 KW
72.440.000
app 210x230Máy bơm chìm cao áp APP 750/2/G50H 7.2 KW
67.930.000
apn 210x230Máy bơm chìm cao áp APN 550/2/G50H 4.1 KW
50.770.000
apn 210x230Máy bơm chìm cao áp APN 400/2/G50H 3 KW
47.580.000
apn 210x230Máy bơm chìm cao áp APN 300/2/G50H 2.2 KW
37.210.000
apn 210x230Máy bơm chìm cao áp APN 250/2/G40H 1.8 KW
34.350.000
ape 210x230Máy bơm chìm cao áp APE 200/2/G50H 1.7 KW
16.640.000
aps 210x230Máy bơm chìm cao áp APS 100/2/G40H 0.9 KW
12.680.000
sbn 210x230 copyMáy bơm chìm nước thải SMN 3000/4/250 22.0 KW
280.700.000
sbn 210x230 copyMáy bơm chìm nước thải SMN 3000/4/200 22.0 KW
272.430.000
sbn 210x230 copyMáy bơm chìm nước thải SMN 3000/4/150 22.0 KW
259.990.000
sbp 210x230Máy bơm chìm nước thải SBP 1500/6/250 12.3 KW
179.270.000
sbp 210x230Máy bơm chìm nước thải SBP 1500/6/200 12.3 KW
171.620.000
sbp 210x230Máy bơm chìm nước thải SBP 1000/6/250 8.4 KW
176.640.000
sbp 210x230Máy bơm chìm nước thải SBP 1000/6/200 8.4 KW
168.440.000
sbp 210x230Máy bơm chìm nước thải SBP 1000/4/150 8.9 KW
118.290.000
sbp 210x230Máy bơm chìm nước thải SBP 750/4/150 6.5 KW
91.750.000
sbp 210x230Máy bơm chìm nước thải SBP 750/2/80 7.2 KW
69.650.000